NEWS

2017/02/16

「男子コレクション」Vol.19公開!

model:Riri

photo:Eiko Otaki

stylist:MIYANISHIYAMA

2017/02/12

「男子コレクション」Vol.18公開!

model:Kazuki Ueda

photo:Eiko Otaki

stylist:MIYANISHIYAMA

2017/01/22

MIYANISHIYAMA メンズ服イメージビジュアル撮影しました。

2017/01/21

「男子コレクション」Vol.17公開!

IMG_038

model:チョモランマ池田

photo:Eiko Otaki

stylist:MIYANISHIYAMA

2016/12/15

「男子コレクション」Vol.16公開!

img_0090

model:Yudai Suzuki

photo:Eiko Otaki

stylist:MIYANISHIYAMA